Om Creataurus

Integritetspolicy

För att Creataurus Invest AB ("bolaget", "oss", "våra") ska kunna bedriva sin verksamhet och erbjuda sina tjänster till sina kunder behöver bolaget samla in nödvändiga personuppgifter tillhörande bolagets kunder. Bolaget samlar in personuppgifterna för att ingå avtal med kund eller för att avtal ska komma att ingås i framtiden.

Sådana personuppgifter som bolaget samlar in avser förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och E-mailadress för att bolaget ska kunna identifiera, hålla kontakt med och utställa faktura till kunden. Bolaget kan också behöva samla in ytterligare uppgifter från kunder för att kunna erbjuda individuellt anpassad service.

Personuppgifterna kommer att bevaras så länge som det är nödvändigt för att tillgodose ovanstående behov. Uppgifter i dokument som bolaget behöver i bokföringssyfte är bolaget skyldigt att spara i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078). 

Som kund har du rätt att ta kontakt med oss för att ändra eller lägga till uppgifter om er som kund. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter tas bort från våra register bortsett från uppgifter som behövs i bokföringssyfte.

Oavsett om du begär det eller inte ser vi över vår kunddata regelbundet för att rensa bort personuppgifter som vi bedömer inte längre vara nödvändiga.

Creataurus Invest AB, organisationsnummer 559121-0157

Adress: Storskiftesgatan 9, 583 34 Linköping, Östergötland, Sweden

Ring 076-113 24 34