Läxhjälp

Vi vill hjälpa fler att nå sina mål vare sig det är att bli godkänd eller att nå högsta betyg.

Creataurus arbetar för att fler elever ska få tillgång till läxhjälp och privatundervisning utöver den utbildning som skolan erbjuder. Anledningen till detta är att vi vet att utbildning är viktigt i dagens samhälle. Utbildning öppnar dörrar för människor och ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och att kunna välja ett intressant yrke i framtiden. Oavsett om du vill bli polis, sjuksköterska, receptionist, bartender, jurist eller entreprenör så börjar resan redan i första klass. Motivation är nyckeln till en god utbildning och till er hjälp finns Creataurus läxhjälpare som motiverar och hjälper eleven att nå det betyg som eleven önskar. 

För vissa föräldrar tar det alldeles för mycket tid och energi för att få sina barn att göra läxorna. Med Creataurus läxhjälpare går läxorna fortare för eleven och det minskar konflikter mellan barn och föräldrar.

För högre studier vet vi att man som elev inte alltid får den hjälp man behöver. Ofta får vi höra av elever att deras lärare säger att "det där skulle du ha lärt dig förra året". För en elev som av någon anledning inte har lärt sig grunderna i exempelvis matematik eller grammatik i språkkurser är det lätt att halka efter. Vi erbjuder läxhjälp ända upp till och med universitetsnivå med dels ämnesspecifik hjälp, dels med hjälp såsom korrekturläsning av skriftliga inlämningsuppgifter, mentorskap och planering/strukturering av uppsatser.

Få hjälp av våra läxhjälpare eller privatlärare inom följande kategorier. Ring oss så berättar vi mer.

Låg- och mellanstadiet

349-389 kr/h

Gymnasiet

379-419 kr/h

Universitet/ högskola

379-419 kr/h

Privatlärare

alla nivåer

539 kr/h

Om läxhjälpen
Vi erbjuder läxhjälp i följande ämnen
 • Matematik

 • Fysik

 • Kemi

 • Biologi

 • Historia

 • Samhällskunskap

 • Religion

 • Ekonomi, Redovisning

 • Juridik

 • Svenska

 • Engelska

 • Modersmålsundervisning i flera språk

 • Franska, Spanska, Tyska, Italienska, Ryska

 • Kinesiska, Japanska, Uzbekiska

 • Kurdiska, Arabiska, Persiska

 • Högskoleprovet

 • Programmering

 • Photoshop, Powerpoint

 • Medicin/Farmakologi

 • Vi undervisar även i fler ämnen än de som är nämnda här. Kontakta oss med ditt önskemål.

Lär dig ett nytt språk!

 • Angående våra språk kan vi erbjuda läxhjälpare som har brittisk engelska, ryska, kurdiska, arabiska m.fl språk som modersmål.

 • Du får lära dig rätt uttal och grammatik.

 • Vi hjälper dina barn i sin modersmålsundervisning eller dig som vill förbättra ditt modersmål eller lära dig ett nytt språk.

För låg- och mellanstadiet är en lektion minst 1,5 timme lång.

Från och med högstadiet är en lektion minst två timmar lång.

Välj en läxhjälpare för att få stöd med ditt skolarbete. Våra läxhjälpare är duktiga på sina områden och är ofta studenter på eftergymnasial nivå. Vi är måna oma tt rekrytera de bästa läxhjälparna för er.

Du kan också välja att få hjälp av våra privatlärare som vi ställer högre krav på angående deras erfarenhet och utbildningsbakgrund. ​​

 • Timmarna kan bokas för olika ämnen och olika läxhjälpare, både på plats och på distans.

 • Ring oss på 076-113 24 34 för att boka!

 • Vi finns på plats i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och fler orter. Dessutom finns vi i hela Sverige på distans!

 • Som mål strävar vi efter att ge våra elever bättre metoder för att kunna studera effektivare på egen hand, ett ökat självförtroende och en lust att vilja fortsätta studera och utbilda sig.

 • Creataurus läxhjälpare har studerat eftergymnasiala studier på högskola eller universitet i minst ett läsår.

 • Vi träffas hemma hos eleven eller på ett bibliotek/universitet. Vi läxläser även på distans, förutsatt att ämnet går att anpassa till distansundervisning.

 • Undervisningen anpassas efter elevens kunskaper och tillsammans hittar vi en studieteknik som eleven kan använda effektivt även vid självstudier.

 • Tänk på att: Ju tidigare ni hör av er innan eventuellt prov/tentamen eller deadline för inlämningsuppgift desto bättre hjälp kan vi erbjuda och ni får större möjlighet att lära er det ni önskar.

 • Angående våra språk kan vi erbjuda läxhjälpare med brittisk engelska, ryska, kurdiska, arabiska m.fl språk som modersmål.

Creataurus Invest AB, organisationsnummer 559121-0157

Adress: Storskiftesgatan 9, 583 34 Linköping, Östergötland, Sweden

Ring 076-113 24 34