Om Creataurus

Historia

Creataurus Invest AB grundades 2017 och är i grunden ett bolag som investerar i onoterade aktiebolag och fastigheter. I företagets tjänstedel utgör emellertid läxhjälp den största delen av näringsverksamheten som går under namnet Creataurus Tjänster. Behovet av läxhjälp är stort och vi riktar oss till alla elever från de som har svårt att nå målen i sin utbildning till de som önskar höja sina betyg till max. Utbudet av läxhjälp är också stort med flera stora företag som är verksamma i stora delar av Sverige. Även skolorna har läxhjälp för sina egna elever, men i begränsande omfattning och med begränsad lärartäthet. Creataurus startade läxhjälp för att erbjuda sina kunder ett mycket lägre pris än konkurrenterna och samtidigt erbjuda individuell undervisning med en läxhjälpare per elev eller i små grupper.

Creataurus Invest AB, organisationsnummer 559121-0157

Adress: Storskiftesgatan 9, 583 34 Linköping, Östergötland, Sweden

Ring 076-113 24 34